Selecteer een pagina

OPS (schildersziekte)

Organo Psycho Syndroom. Ook wel schildersziekte genoemd. Aantasting van het zenuwstelsel door langdurig inademen van agressieve vluchtige oplosmiddelen.

 

Synoniemen

Organo Psycho Syndroom (OPS), schildersziekte, chronische toxische encephalopathie (CTE)

 

Oorzaak

Het inademen van agressieve, vluchtige oplosmiddelen (om bijvoorbeeld vetten en oliën op te lossen) kan een schadelijke uitwerking hebben op het centrale zenuwstelsel. De hersenaandoening die daaruit voortkomt wordt in de volksmond ‘schildersziekte’ genoemd, de medische term is organo psycho syndroom (OPS) of chronische toxische encephalopathie (CTE). Om deze hersenaandoening voor een deel te voorkomen, wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk over te stappen op het gebruik van verfsoorten zonder oplosmiddelen en om persoonlijke beschermingsmiddelen zoals masker en handschoenen te gebruiken.

 

Symptomen

OPS tast het centrale zenuwstelsel aan, met lichamelijke en psychische gevolgen. Bij het ziektebeeld gaat het om zeer uiteenlopende symptomen, op het gebied van emotie, concentratie, geheugen en leervermogen.

 

Diagnose

Niet alleen schilders hanteren deze giftige stoffen (zoals terpentine, thinner, tolueen, aceton of xyleen), maar ook tapijtleggers, autospuiters, laboranten of mensen die in drukkerijen de persen reinigen. Om vast te stellen of er sprake is van OPS dient schriftelijk een onderzoek (zie voor meer info: website Stichting OPS) te worden aangevraagd bij het solventteam in Amsterdam. Ook is een verwijzing nodig van de huisarts, specialist of arbodienst/bedrijfsarts.

 

Solventteam Amsterdam

Academisch Medisch Centrum
Poli Mens en Arbeid
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
020-5663801

Artsen kunnen online verwijzen via: https://www.mensenarbeid.nl/content/verwijzen

 

Gevolgen

Geuite klachten zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid, concentratiestoornissen, moeheid, vergeetachtigheid en zelfs karakterveranderingen (zoals agressie) waarvan naast de OPS-patiënt zelf een heel gezin de dupe kan worden. In een ernstige vorm kan zelfs dementie voorkomen.